ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 6 - ΤΗΛ 25210 20006 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑ 7/12/18

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΡΑΜΑ 1-3/6/2018

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τα Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Ελλάδα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ειδικός Παθολόγος

Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια

ΔΠΘ Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

Δράμα Πτολεμαίων 6 

 

Τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια-ΑΕΕ αποτελούν την 1η αιτία αναπηρίας και τη 3η αιτία θανάτου στην Ευρώπη.Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί ελάχιστες επιδημιολογικές μελέτες για τα ΑΕΕ. Σε πρόσφατη μελέτη μας έγινε καταγραφή των ΑΕΕ στο Νομό Δράμας για ένα έτος το 2017. Καταγράφηκαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν στο Νοσοκομείο Δράμας με διάγνωση οξύ ΑΕΕ. Μελετήθηκε το είδος, η αιτιολογία, η διάρκεια νοσηλείας και η παρουσία παραγόντων κινδύνου.

 

Καταγράφηκαν 325 ΑΕΕ ανά 100.000 κατοίκους/έτος. Το 92% είχε ισχαιμικό ΑΕΕ και το 8% αιμορραγικό ΑΕΕ. Η μέση ηλικία ήταν 75.5 ±7.7 έτη. Τα είδη ισχαιμικού ΑΕΕ ήταν : α) των μικρών αγγείων (38%), β) των μεγάλων αγγείων (30%), γ) τα καρδιοεμβολικά (20%), γ) αδιευκρίνιστα αίτια (10%) και δ) άλλα αίτια (2%). Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 4.9 ημέρες±1.5 στα ισχαιμικά και 13.5 ημέρες±2.2 στα αιμορραγικά ΑΕΕ. Η μέση νοσοκομειακή θνητότητα ήταν 8.2% (5.6% στα ισχαιμικά ΑΕΕ και 24.5% στα αιμορραγικά ΑΕΕ). H μέση κλίμακα αναπηρίας ήταν μεγαλύτερη στους άνδρες με ισχαιμικό ΑΕΕ σε σχέση με τις γυναίκες.

 

Διαπιστώθηκαν τα εξής: 1) Η επίπτωση των ΑΕΕ στη Δράμα είναι παραπλήσια με άλλες ελληνικές μελέτες 2) Η θνητότητα είναι μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν. 3) Τα ισχαιμικά ΑΕΕ εμφανίζουν βαρύτερη αναπηρία στους άνδρες. 4) Σημαντικό είναι το ποσοστό των παροδικών ΑΕΕ (15.6%) και η παρουσία της αρρυθμίας-κολπικής μαρμαρυγής (18%). Στην Ελλάδα το 2017 είχαμε 14670 θανάτους από ΑΕΕ (ΕΣΥΕ), ενώ το 2000 είχαμε 18743 θανάτους από ΑΕΕ, οπότε συμπεραίνουμε ότι παρατηρείται μια μείωση στη θνησιμότητα από ΑΕΕ. Μέχρι στιγμής, μόνο 4 μελέτες επιδημιολογίας των ΑΕΕ έχουν γίνει στην Ελλάδα.

 

Η επίπτωση των ΑΕΕ στη Δράμα το 2017 ήταν 325 ανά 100.000 κατοίκους/έτος. Το ποσοστό αυτό διακρίνεται σε 300 νέα ισχαιμικά ΑΕΕ στους 100.000 κατοίκους ανά έτος και σε 25 νέα αιμορραγικά ΑΕΕ στους 100.000 κατοίκους ανά έτος. Η συχνότερη κατηγορία ισχαιμικού ΑΕΕ ήταν των μικρών αγγείων-lacunar. Φαίνεται ότι οι άνδρες γενικότερα εμφανίζουν βαρύτερη εικόνα ΑΕΕ και χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με τις γυναίκες. Η κλίμακα αναπηρίας επηρεάζεται σημαντικά από το φύλο, την ηλικία και την παρουσία κολπικής μαρμαρυγής, αλλά όχι από το διαβήτη. Η αρρυθμία αυτή είναι γνωστό ότι προκαλεί πιο εκτεταμένα φλοιικά ή άμφω ισχαιμικά ΑΕΕ και προκαλεί μεγαλύτερη αναπηρία σε σχέση με τα lacunar ΑΕΕ. Η θνησιμότητα στη διάρκεια νοσηλείας στα ισχαιμικά ΑΕΕ ήταν 5.6% και στα αιμορραγικά ΑΕΕ ήταν 24%. Η συνολική ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα ήταν 8.2%. Οι άνδρες είχαν διπλάσια θνησιμότητα στα ισχαιμικά ΑΕΕ και πολύ πιο αυξημένη θνησιμότητα στα αιμορραγικά ΑΕΕ σε σχέση με τις γυναίκες.

 

Μια πιθανή εξήγηση είναι η αυξημένη παρουσία κολπικής μαρμαρυγής ως επιβαρυντικός παράγοντας και η παρουσία πιο εκτεταμένης αθηρωμάτωσης σε σχέση με γυναίκες ίδιας ηλικίας. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 4.9 ημέρες στα ισχαιμικά και 13.4 ημέρες στα αιμορραγικά ΑΕΕ. Δυστυχώς, μεγάλο ποσοστό ασθενών (50%) με κολπική μαρμαρυγή δεν ελάμβανε την κατάλληλη αντιπηκτική αγωγή.Οι μισοί από αυτούς είχαν παροξυσμική και οι μισοί μόνιμη μαρμαρυγή. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη ανίχνευση αυτής της αρρυθμίας σε ασθενείς με ΑΕΕ και η χορήγηση της κατάλληλης αγωγής για πρόληψη ΑΕΕ. Επίσης, όπως αναμενόταν η πλειοψηφία των ασθενών (72%) ήταν άνω των 65 ετών.

 

Συνοψίζοντας, τα ΑΕΕ αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία και σημαντική αιτία νοσηρότητας, θνησιμότητας με άμεσο ατομικό και κοινωνικό κόστος για τον ασθενή και το περιβάλλον του, ενώ επιβαρύνουν σημαντικά το σύστημα υγείας. Η πλειοψηφία των ΑΕΕ μπορεί να προληφθεί με αναγνώριση του αιτίου και -βασισμένη σε ενδείξεις- ιατρική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου. Είναι επίσης απαραίτητο στη χώρα μας να γίνει πανελλήνιο αρχείο καταγραφής ΑΕΕ στα δημόσια νοσοκομεία και να διεξαχθούν ευρύτερες επιδημιολογικές μελέτες με τη συνεργασία των ειδικοτήτων που νοσηλεύουν ασθενείς με ΑΕΕ.

 

Τέλος, είναι αναγκαίο να εκπαιδευθούν οι ιατροί στη θεραπεία του ισχαιμικού ΑΕΕ στην υπεροξεία φάση (θρομβόλυση), στην οργάνωση μονάδων ΑΕΕ και ιατρείων πρόληψης ΑΕΕ σε κάθε περιφερειακό νοσοκομείο και στην εμπέδωση κλίματος συνεργασίας των διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας για την ολιστική και άρτια αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  ΜSc(2), PhD

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πτολεμαίων 6 ΔΡΑΜΑ 66132

Τηλ: 25210 20006, 6942 900424

email:andyxanthis@yahoo.gr  fb : andreas xanthis 

 

Επαγγελματική Εμπειρία

14/3/2008 – 21/11/2018 Επιμελητής Α’ Παθολόγος ΕΣΥ (Παθολογική Κλινική ΓΝ Δράμας) – Υπεύθυνος Ιατρείου Πρόληψης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων 11/2013 - 11/2014 Ιατρείο ΑΕΕ Νευρολογικής Κλινικής ΓΝ Θεσ/κης ‘Παπαγεωργίου’ Κος Rudolf Yobst)

11/10/2004 - 23/11/2007 Ειδικότητα Παθολογίας στην Α’ ΠΡΠ Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 31/1/2003 – 10/10/2004 Ειδικότητα Παθολογίας στο Νοσοκομείο Δράμας

1/6/2001 – 1/9/2002 Υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Νευροκόπι

20/9/1999 – 20/3/2001 Οπλίτης Ιατρός

 

ΣΠΟΥΔΕΣ : 

2017 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Νευρολογική Κλινική Δ.Π.Θ) με ΑΡΙΣΤΑ

2011 Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ με θέμα: Εντοπισμός στόχων γονιδιακής θεραπείας στη διαβητική μακροαγγειοπάθεια» με ΑΡΙΣΤΑ

2006 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

1999 Πτυχίο Ιατρικής ΔΠΘ Λιαν Καλώς

 

BΡΑΒΕΙΑ:

Υπότροφος Ελληνικής Εταιρείας Αθηρωμάτωσης (2007)

Υπότροφος ΙΚΥ με θέμα ‘Γονιδιακή Θεραπεία’ ( 2006)

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ EΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ

12 ανακοινώσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια

7 σε Διεθνή Συνέδρια, 6 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

6 σε Διεθνή Περιοδικά - pubmed

11 Ομιλίες σε Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2018-2019 Διδάσκων ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό της Γηριατρικής (Μάθημα: Διαβήτης και Νευρολογία)

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος του Ετήσιου Προγράμματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του ΕΚΑΒ Θεσ/κης (2008)

Απόφοιτος Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (2007)

και Ετήσιου Σχολείου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων (2007)

Ομιλίες Προληπτικής Ιατρικής σε Σχολεία / ΚΑΠΗ Εθελοντής Ιατρός Κοινωνικού Ιατρείου Δράμας και ΕΕΣ

τ.Μέλος Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Συγγραφή ιατρικών άρθρων α) στο περιοδικό ‘Medical Express’ (2002), β) στο ‘Περισκόπιο της Επιστήμης’ (2003) και γ) στη ΄Διαβητολογία’ του Καθ.Καραμήτσου (2008)

Μέλος Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδας, Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας,

Μέλος Δ.Σ Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Nόσων

Γνώσεις Η/Υ (ΕCDL), Cambridge Proficiency

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2016

ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑΜΑ

Η ΔΡΑΜΑ ΜΑΣ - Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΗΓΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ , ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΑΠΗ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 2018

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ 2017

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 2017

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ